Tag Archives: kiến thức nuôi Gà Sumatra

Gà Sumatra – Đặc điểm, tính cách chiến binh đuôi dài Indonesia

01/10/2022

Gà Sumatra là giống gà gì? Giả thuyết về nguồn gốc chính xác của giống gà Sumatra. Phân tích những đặc điểm nổi bật nhất của gà Sumatra.  Gà chiến Sumatra được dân bản địa Indonesia rất tôn sùng, đã từng là một trong những vật tế hiến tế những vị thần. Tổng hợp thông…